Tuzlanskog Odreda br. 6

HTML

+387 35 307-700 ili 307-701
Slika 92
Slika 91
Slika
Rukovodilac službe:

Tišma Blanka

Diplomirani pravnik

Služba za zajedničke poslove

Služba za zajedničke poslove u okviru djelokruga rada obavlja:
 • pravne, kadrovske, administrativne i opšte poslove,
 • ekonomske poslove,
 • praćenje zakonskih propisa,
 • zastupanje Zavoda pred sudovima i drugim ustanovama,
 • poslove edukacije iz područja zakonodavstva,
 • informatičke poslove,
 • arhivske poslove i poslove protokola,
 • tehničke poslove (kontrolu, popravke, remonte, održavanja) i predlaže preduzimanje potrebnih mjera u svrhu osiguranja normalnog funkcionisanja Zavoda,
 • poslove zaštite na radu i protivpožarne zaštite,
 • poslove javne nabavke roba, usluga i radova,
 • poslove prevoza zaposlenika i robe za potrebe Zavoda, preuzimanja pošte, paketa, raznih materijala za potrebe Zavoda,
 • održavanje higijene, pranje i čišćenje prostorija Zavoda, laboratorijskog posuđa i dr.
 • druge poslove u skladu sa zakonom. 
0 0