Tuzlanskog Odreda br. 6

HTML

+387 35 307-700 ili 307-701
Slika 92
Slika 91
Slika
U Tuzli je 16.09.2023 godine na Trgu slobode održan Porodični dan u vidu zabavno-edukativnog programa pod nazivom  “Zdravo svima” s ciljem podizanja svijesti kod javnosti o značaju imunizacije uz pokroviteljstvo UNICEF-a, USAID-a, Zavoda za javno zdravstvo Tuzlanskog kantona I Fondacije INFOHOU...
Slika
Toplotni talas je meteorološka pojava koju karakterišu povišene temperature atmosferskog vazduha sa vrijednostima iznad 35°C u trajanju od 3 i više uzastopnih dana, a što je često propraćeno i povećanjem procenta relativne vlažnosti vazduha i smanjenjem brzine strujanja vazduha. Velike vrućine i vrlo visok...
Slika
S cijem zaštite zdravlja građana Zavod za javno zdravstvo Tuzlanskog kantona je u julu 2023.godine izvršio uzorkovanje i laboratorijske analize vode javnih česama na području Tuzlanskog kantona. Analiziran je kvalitet vode sa  31 javne česme na svim općinama TK. Od ukupnog broja ne odgovara (16) 52 %  pri ...
Slika
Na osnovu člana 20a. Zakona o radu („Sl. novine Federacije BiH“ broj: 26/16, 89/18 i 44/22), člana 4. Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u Tuzlanskom kantona („Sl.novine Tuzlanskog kantona“ broj: 4/19, 4/20, 11/20 i 5/21), člana 12. Pravilnika o radu Zavoda za javno zdravstvo Tuzlanskog...
Slika
Predstavnici Zavoda za javno zdravstvo Federacije BiH i predstavnici Zavoda za javno zdravstvo Tuzlanskog kantona održali su 7. aprila/travnja u Sarajevu sastanak o izradi legislative o ishrani djece u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama u Tuzlanskom kantonu. Radna grupa koja je iz...
0 0