Tuzlanskog Odreda br. 6

HTML

+387 35 307-700 ili 307-701
Slika 92
Slika 91
Slika
U prostorijama „Bosanskog kulturnog centra“  grada Živinice,  dana 31.05.2022.godine u organizaciji Eko udruženje „Za naš ljepši grad“ Živinice održana je javna tribina na temu  „Zdravlje građana i zaštita životne okoline“ uz aktivno učešće Zavod za javno zdravstvo Tuzlanskog kantona i sugrađana. Tema je organizovana povodo...
Slika
Na osnovu člana 20 a) Zakona o radu („Sl. novine Federacije BiH“ broj: 26/16 i 89/18), člana 4. Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u Tuzlanskom kantona („Sl.novine Tuzlanskog kantona“ broj: 4/19, 4/20, 11/20 i 5/21), člana 12. Pravilnika o radu Zavoda za javno zdravstvo Tuzlanskog...
Slika
U sklopu promotivno preventivnih aktivnosti i sačinjenog Programa edukativnih  predavanja za stanovništvo mjesnih zajednica na području Tuzlanskog kantona  za 2022. godinu, Zavod za javno zdravstvo Tuzlanskog kantona je u mjesecu aprilu posjetio pet lokalnih zajednica na području grada Tuzla (mjes...
Slika
Međunarodna agencija za istraživanje raka (IARC) obilježava početak Mjeseca svjesnosti o melanomu naglašavajući teret ove bolesti koja se može spriječiti, upozoravajući na ogroman porast slučajeva melanoma i smrtnih slučajeva koji će se dogoditi ako pojedinci i vlade ne poduzmu mjere i podsjećajući ljude da je p...

SVJETSKI DAN ZDRAVLJA 2022

NAŠA PLANETA NAŠE ZDRAVLJE !

08.04.2022 14:32
Slika
Možemo li ponovo zamisliti svijet u kojem su čist zrak, voda i hrana dostupni svima? Gdje su ekonomije fokusirane na zdravlje i dobrobit? Možemo li živjeti u gradovima  gdje ljudi imaju kontrolu nad svojim zdravljem i zdravljem planete? - Devet od deset ljudi udiše zagađen vazduh. Zagađenje zraka ubija 13...
0 0