Tuzlanskog Odreda br. 6

HTML

+387 35 307-700 ili 307-701
Slika 92
Slika 91

Pregovarački postupak bez objave obavještenja 2022 - održavanje softvera za integraciju poslovanja

Pregovarački postupak bez objave obavještenja 2022 - usluge fiksne i mobilne telefonije

Pregovarački postupak bez objave obavještenja 2022 - usluge održavanja Platforme za masovnu vakcinaciju građana Tuzlanskog kantona

Pregovarački postupak bez objave obavještenja 2022 - usluge održavanja Platforme za masovnu vakcinaciju građana Tuzlanskog kantona - poništen postupak

Pregovarački postupak bez objave obavještenja 2021 - usluge fiksne i mobilne telefonije

Pregovarački postupak bez objave obavještenja 2021 - usluge održavanja softvera za intergraciju poslovanja

Pregovarački postupak bez objave obavještenja

Nema vijesti za prikaz, molimo prvo dodajte jednu

0 0